Aanmelden

Op onderstaande data bent u met uw zoon/dochter van harte welkom om uw kind persoonlijk aan te melden op het BHC. Naast het ingevulde aanmeldformulier willen wij u vragen om een kopie van het identiteitsbewijs en het adviesformulier vanuit de basisschool mee te nemen.

U kunt het aanmeldformulier op deze pagina digitaal invullen en geprint mee naar het BHC nemen.

Data van aanmelden:

Dinsdag 3 maart 2020
van 15:00-17:00 uur
van 19:00-21:00 uur

woensdag 4 maart 2020
van 15:00-17:00 uur
van 19:00-21:00 uur


Toelating 

Op 3 en 4 maart a.s. worden de nieuwe brugklassers voor schooljaar 2020-2021 aangemeld. Een bevestiging van de aanmelding en toelating wordt in april verstuurd. 

Het bevoegd gezag baseert zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld. Indien het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere toegestane eindtoets wordt gewijzigd dan baseert het bevoegd gezag zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op dat gewijzigde schooladvies.

Op woensdag 17 juni staat de kennismakingsmiddag gepland voor onze nieuwe brugklasleerlingen.
Een uitnodiging hiervoor wordt t.z.t. verstuurd.