Aanmelden voor klas 1

Spreekt het Baanderherencollege u en uw zoon/dochter aan? Dan kunt u via twee stappen uw zoon/dochter aanmelden.
U kunt uw zoon/dochter aanmelden voor:
- VMBO Theoretisch (Mavo Xtra)
- VMBO Kader
-VMBO Basis 

Stap 1:
Via onderstaande knop meldt u uw zoon/dochter aan vanaf maandag 13 februari tot maandag 6 maart 2023.

Aanmelden

Stap 2:
Op dinsdag 7 maart en woensdag 8 maart, bent u van harte welkom om samen met uw zoon/dochter het aanmeldgesprek te voeren op onze school. Wij willen u vragen om het burgerservice nummer mee te brengen.

Aanmelden voor dit gesprek kan via onderstaande knop. U ontvangt hiervan geen aparte uitnodiging meer, dus schrijf het door u opgegeven tijdstip in uw agenda. Tot dan!

Na dit aanmeldgesprek is de aanmelding van uw zoon/dochter op het Baanderherencollege voltooid en gaat deze naar de commissie van toelating.

Aanmeldgesprek

 


Toelating 

Op 8 en 9 maart a.s. worden de nieuwe brugklassers voor schooljaar 2022-2023 aangemeld. Een bevestiging van de aanmelding en toelating wordt in april verstuurd. 

Het Baanderherencollege baseert de beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld. Indien het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere toegestane eindtoets wordt gewijzigd dan baseert de school de beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op dat gewijzigde schooladvies.

Op woensdag 29 juni staat de kennismakingsmiddag gepland voor onze nieuwe brugklasleerlingen.
Een uitnodiging hiervoor wordt ter zijner tijd verstuurd.