Aanmelden voor klas 1

De aanmelddata voor het aanmelden van uw zoon/dochter zijn op:

Dinsdag 8 maart 2022
15:00 uur - 17:00 uur
18:30 uur - 20:30 uur

Woensdag 9 maart 2022
15:00 uur - 17:00 uur
18:30 uur - 20:30 uur

 

 

 


Toelating 

Van 3 t/m 17 maart a.s. worden de nieuwe brugklassers voor schooljaar 2021-2022 aangemeld. Een bevestiging van de aanmelding en toelating wordt in april verstuurd. 

Het Baanderherencollege baseert de beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld. Indien het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere toegestane eindtoets wordt gewijzigd dan baseert de school de beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op dat gewijzigde schooladvies.

Op woensdag 23 juni staat de kennismakingsmiddag gepland voor onze nieuwe brugklasleerlingen.
Een uitnodiging hiervoor wordt ter zijner tijd verstuurd.