Online aanmelden

Heeft uw zoon/dochter gekozen voor het Baanderherencollege en wilt u uw zoon/dochter bij ons aanmelden? Dat kan door de volgende stappen te zetten:

  • Vanaf 3 maart t/m 17 maart 2021 komt er een inschrijvingsformulier op deze website waar u uw zoon/dochter digitaal kunt aanmelden
  • Vanuit de basisscholen in de regio komt het aanmeldformulier van de basisschool automatisch naar het BHC.
    Indien er dyslexieverklaringen of andere onderzoeksverslagen aanwezig zijn, dan mag u deze mailen naar info@bhc.nl 
  • Op maandag 22 maart een dinsdag 23 maart 2021 vinden de online aanmeldgesprekken plaats.
    U ontvangt hiervoor via e-mail een link voor het gesprek.

Mocht u problemen ondervinden met het online aanmeldformulier, dan kunt u contact opnemen met mevr. L. van Oirschot (l.v.oirschot@bhc.nl)

 

Nu digitaal aanmelden


Toelating 

Van 3 t/m 17 maart a.s. worden de nieuwe brugklassers voor schooljaar 2021-2022 aangemeld. Een bevestiging van de aanmelding en toelating wordt in april verstuurd. 

Het Baanderherencollege baseert de beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld. Indien het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere toegestane eindtoets wordt gewijzigd dan baseert de school de beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op dat gewijzigde schooladvies.

Op woensdag 23 juni staat de kennismakingsmiddag gepland voor onze nieuwe brugklasleerlingen.
Een uitnodiging hiervoor wordt ter zijner tijd verstuurd.