Online aanmelden voor klas 1

De aanmeldingen voor klas 1 zijn vanaf 18 maart gesloten.

Op maandag 22 en dinsdag 23 maart zijn de online kennismakingsgesprekken.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Linda van Oirschot. 
l.v.oirschot@bhc.nl 

 


Toelating 

Van 3 t/m 17 maart a.s. worden de nieuwe brugklassers voor schooljaar 2021-2022 aangemeld. Een bevestiging van de aanmelding en toelating wordt in april verstuurd. 

Het Baanderherencollege baseert de beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld. Indien het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere toegestane eindtoets wordt gewijzigd dan baseert de school de beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op dat gewijzigde schooladvies.

Op woensdag 23 juni staat de kennismakingsmiddag gepland voor onze nieuwe brugklasleerlingen.
Een uitnodiging hiervoor wordt ter zijner tijd verstuurd.