Aanmelden

Op onderstaande data bent u met uw zoon/dochter van harte welkom om uw kind persoonlijk aan te melden op het BHC. Naast het ingevulde aanmeldformulier willen wij u vragen om het identiteitsbewijs van uw zoon/dochter en het adviesformulier vanuit de basisschool mee te nemen. Tijdens het aanmelden wordt het BSN-nummer van uw zoon/dochter gecontroleerd op het aanmeldformulier.
U kunt het aanmeldingsformulier digitaal invullen en geprint mee naar het BHC nemen.

Naar het aanmeldingsformulier

Data van aanmelden:

Dinsdag 9 maart 2021
van 15:00-17:00 uur
van 19:00-21:00 uur

woensdag 10 maart 2021
van 15:00-17:00 uur
van 19:00-21:00 uur


Toelating 

Op 9 en 10 maart a.s. worden de nieuwe brugklassers voor schooljaar 2021-2022 aangemeld. Een bevestiging van de aanmelding en toelating wordt in april verstuurd. 

Het bevoegd gezag baseert zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld. Indien het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere toegestane eindtoets wordt gewijzigd dan baseert het bevoegd gezag zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op dat gewijzigde schooladvies.

Op woensdag 23 juni staat de kennismakingsmiddag gepland voor onze nieuwe brugklasleerlingen.
Een uitnodiging hiervoor wordt t.z.t. verstuurd.