Geschiedenis van het BHC

Het Baanderherencollege is niet altijd het Baanderherencollege geweest.
De school aan de Baanderherenweg 2 in Boxtel is verschillende keren van naam veranderd door fusies en wisseling van bevoegd gezag. In het overzicht hieronder is de voorgeschiedenis van het Baanderherencollege beknopt beschreven.

  • 03 september 1965 is de eerste steen gelegd voor Lts Mgr. Bannenberg aan de Baanderherenweg 2 te Boxtel.
  • 01 augustus 1990 fuseren Lts Mgr. Bannenberg en LHNO-school ‘Open Hof’ tot scholengemeenschap Den Tijber, school voor (i)vbo.
  • 01 augustus 1999 gaan de rk Mavo-school ‘Wilgenbroek’ en Sg. Den Tijber verder als één school onder de naam ‘Vmbo-College Boxtel’. Vanaf voornoemde datum geldt de Wet op het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs.
  • Met ingang van het schooljaar 2002-2003 volgen alle leerlingen van de voormalige scholen rk Mavo-school Wilgenbroek , Den Tijber en De Regenboog onderwijs in het gerenoveerde gebouw aan de Baanderherenweg.
  • Het Vmbo-College Boxtel en Praktijkonderwijs Boxtel behoren met ingang van 01 augustus 2009 bij Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg.
  • De beide scholen gaan met ingang van 01 augustus 2010 verder onder de naam 'Baanderherencollege vmbo' en 'Baanderherencollege pro'.