Werken bij het Baanderherencollege

Gekend en erkend

Het Baanderherencollege onderscheidt zich als een eigentijdse school; een school die leerlingen uitstekend voorbereidt op beroep, eventueel vervolgonderwijs en een goede plaats in de maatschappij. Wij vinden het van belang dat onze leerlingen én onze medewerkers zich gekend en erkend voelen. De kwaliteit van de leerling- en mentorbegeleiding is zeer belangrijk.


Kernwaarden

Dit profiel leidt tot twee kernwaarden;

  • De leerling gekend. Deze kernwaarde gaat over de veilige sfeer op school, de centrale rol voor de mentor en de korte lijnen tussen school, leerling en ouders. Onze slogan ‘Je telt mee op het BHC’ appelleert aan een sterk punt van de school, namelijk dat leerlingen zich gekend en erkend voelen.
  • Persoonlijk presteren. Deze kernwaarde gaat over het onderwijs, waarbij persoonlijke prestaties tellen. Gepersonaliseerd leren gaat om differentiëren, talentontwikkeling, leren door doen en de inzet van technologische hulpmiddelen. Er valt veel te kiezen en er is ruim aandacht voor LOB. 

 

Uitstroommogelijkheden

Wij bieden leerlingen alle leerwegen van het VMBO. In de beide beroepsleerwegen (basis en kader) wordt Zorg en Welzijn, Economie en Ondernemen, Bouw, Wonen en Interieur alsmede Produceren, Installeren en Energie aangeboden. In de MAVO (theoretische leerweg) is ook de sector Landbouw mogelijk. Ook maken alle MAVO-leerlingen kennis met beroepsgerichte onderdelen via de talentlijnen Business, Technology, Arts&Design en Sports & Lifestyle. Het Baanderherencollege werkt nauw samen met het Jacob Roelandslyceum, school voor HAVO en VWO.

 

Ons Middelbaar Onderwijs

Het Baanderherencollege is aangesloten bij de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs die in 1916 is opgericht en waarvan 35 scholen in voornamelijk Noord-Brabant deel uitmaken. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door `goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van docenten. 

 

Begeleiding nieuwe docenten

Voor startende en nieuwe docenten op het Baanderherencollege is er een intensieve begeleidingsstructuur.
Wij bieden een uitdagende werkomgeving in een school die zich constant ontwikkelt met vernieuwende onderwijsprocessen en inspirerende leeromgevingen.

 

Klik hier om naar de actuele vacatures te gaan.