Schoolafspraken


Op het BHC doen we het zo….

Elke dag zijn er vele leerlingen en personeel in onze school actief. Omdat we allemaal verschillend zijn is het nodig om met elkaar afspraken te maken. Afspraken zijn nodig om rust en duidelijkheid te bieden, daarom houden we ons eraan.

Fijne sfeer…

 • We helpen elkaar als dit nodig is.
 • Problemen lossen we al pratend op met elkaar.
 • We zorgen samen voor rust in de school, daarbij wandelen we in het gebouw.
 • We gaan zorgvuldig om met onze eigen spullen en met de spullen van een ander.
 • Vraag toestemming aan elkaar als je een leuke foto maakt en deze wilt doorsturen. Zonder toestemming, geen foto.
 • Aan gedrag dat niet bij jou past, doe je niet mee. ‘’Doe normaal!’’ biedt jou en anderen veiligheid. Je mag gedrag wat niet fijn is, melden bij je mentor, je teamleider, de conciërge, de directie of bij iemand die tijdens de (lunch) pauzes toezicht houdt. 
 • In verband met veiligheid zijn hoofddeksels (petten/capuchon en dergelijke) in je kluis of thuis.
 • Eten en drinken in de hal, aula of buiten. 
 • Het Baanderherencollege is een rook-vrije school.
 • Gevonden voorwerpen kun je vinden bij de leerlingenbalie.

De les

 • Een les duurt 45 minuten en de klok op je chromebook/telefoon geeft aan wanneer de leswisseling is. 
 • Bij binnenkomst leg je je telefoon (op stil) in het hotel/in je kluis. De docent mag bij het niet opvolgen van deze afspraak je telefoon tijdelijk innemen en met jou bespreken hoe hier verder mee om te gaan.
 • Volgens het dagrooster heb jij je boeken, een opgeladen chromebook en materialen voor alle lessen en een leesboek bij je.


Proefwerk, schriftelijke overhoring (so) of mondelinge overhoring (mo) gemist
Als je een keer door ziekte of een andere reden een toets (proefwerk, schriftelijke of mondelinge overhoring) hebt gemist, zijn er vaste momenten dat je de toets inhaalt. Dit bespreek je met de desbetreffende docent. Het kan ook door een mailtje via Magister.  Dit inhaaluur is iedere dinsdag het 8e lesuur. (14:45-15:30 uur)

Huiswerk niet af of boeken niet bij je
Het kan voorkomen dat je een keer je huiswerk niet op tijd af hebt of dat je je spullen bent vergeten. Geef dit aan het begin van de les aan bij de docent. Deze docent noteert dit in Magister en indien nodig bespreekt hij/zij met jou een passende maatregel. 

Niet kunnen meedoen aan een gymles
Als je vanwege een blessure niet mee kunt doen aan bijvoorbeeld een gymles, moet je een briefje van je ouder(s) aan de gymdocent geven. 

Verwijderd uit de les
Als je uit de les verwijderd wordt, dan meld je je bij de Bannenbergzaal. De docent belt naar dhr. Klaassen dat je eraan komt. Je vult een verwijderingsformulier in waarmee je na de les naar de desbetreffende docent gaat. Hij vult dit formulier ook in en geeft dat bij de leerlingenbalie af. Er wordt melding van gemaakt in Magister. De desbetreffende docent spreekt met jou datum, tijd en plaats af om terug te komen. Het is nooit toegestaan om elders in de school of buiten de school te verblijven, als je verwijderd bent uit de les.

Te laat door pech onderweg 
Als er onderweg naar school iets gebeurt, waardoor je te laat op het Baanderherencollege komt (bijv. een lekke band), bel dan als het mogelijk is de leerlingenbalie (telefoonnummer: 0411-676924). Hierdoor weten de medewerkers van de leerlingenbalie wat er aan de hand is en kunnen zij je docent van wie je les hebt doorgeven dat je iets later komt. Kom je op school aan, dan meld je dit bij de leerlingenbalie. Je krijgt dan een ‘te laat briefje’ waardoor je toch de les in mag. 

Te laat 
Ben je te laat, maar heb je daar geen geldige reden voor, dan haal je altijd een briefje bij de leerlingenbalie waarmee je vervolgens de les in mag. Diezelfde dag krijg je dan een half uur corvee. Kom je regelmatig te laat, dan staat daar een passende maatregel voor. Het is sowieso goed om dan na te gaan hoe het komt en wat je hieraan kunt doen. Heb je een goede reden waarom je steeds te laat bent gekomen, dan kun je naar je teamleider gaan om het haar uit te leggen. Of je neemt een briefje van je ouder(s)/verzorger(s) mee, waarin uitgelegd wordt wat de reden is van het te laat komen. 

Verlof
Elke vorm van verlof anders dan bijv. tandarts of orthodontist (Dan lever je een briefje in bij de leerlingenbalie) dient vooraf door ouder(s)/verzorger(s) formeel te worden aangevraagd bij de teamleider via het formulier op onze website. Op de site van het Baanderherencollege is een link met ‘verlof aanvragen’ te vinden. Deze aanvraag wordt automatisch doorgestuurd naar de betreffende teamleider die de aanvraag beoordeelt. 

Terug van verlof
Wanneer je verlof hebt gehad (voor een lesuur of een deel van de dag) en je bent weer terug, meld je dit bij de leerlingenbalie. Daar ontvang je een briefje waardoor je weer toegelaten wordt tot de les.   

Ziek vanuit school naar huis
Als je tijdens schooluren ziek wordt, meld je je bij de leerlingenbalie. De leerlingenbalie neemt dan contact op met je ouder(s)/verzorger(s). In overleg met je ouder(s)/verzorger(s) wordt besloten of je wordt opgehaald of dat je zelf naar huis fietst. Je krijgt een ‘toestemmingskaartje’ (kaart met telefoonnummer) mee. Als je thuis aangekomen bent, moet er naar school gebeld worden om dat te melden. Je afwezigheid door ziekte wordt door de medewerkers van de leerlingenbalie geregistreerd in Magister. 

Ziek thuis blijven
Bij ziekte of onvoorzien verzuim geven je ouder(s)/verzorger(s) dit ‘s morgens telefonisch door aan de leerlingenbalie van de school. Je wordt ziek gemeld met de verwachte duur van afwezigheid. Indien de absentie langer of korter is, bellen je ouders opnieuw. Wanneer je na je ziekte weer terugkeert op school, dien je bij de leerlingenbalie een ondertekend briefje van thuis af te geven waarin staat hoe lang en waarom je niet de school kon bezoeken. Een en ander wordt in Magister geregistreerd. Je ouders en docenten kunnen zo zien of je afwezig bent gemeld. Ben je absent zonder dat dit gemeld is, dan neemt de leerlingenbalie die ochtend nog contact op met je ouders. Er wordt dan gevraagd naar de reden van het verzuim.