Je telt mee op het BHC!

Je voelt je gekend!

Je kent je medeleerlingen en de leraren en andersom! Op onze school is iedereen gelijk en wordt iedereen gelijk behandeld. Je mentor is voor jou de belangrijkste persoon op school. Je kunt altijd bij hem of haar terecht. Ook je ouders zijn betrokken bij je schoolprestaties en de keuzes die je maakt. Je voelt je thuis op school en merkt dat er aandacht is voor jou! Je komt met plezier naar school omdat er een goede sfeer is in jouw klas, op het schoolplein maar ook daarbuiten. Je voelt je gekend en je voelt dat je meetelt op het BHC! 
Dit zie je terug in:

  • Veilige sfeer op school
  • Betrokken leraren en leerlingen
  • Centrale rol voor mentor
  • Korte lijnen met ouders 

Persoonlijk presteren telt!

Persoonlijk presteren betekent dat jij zelf kiest! Kiest waarin jij je talent, je ambitie en je passie wilt laten zien. We dagen jou uit een plekje in te nemen binnen onze school. Een plekje waardoor je merkt dat je er mag zijn en dat je meetelt.  We vinden het belangrijk dat je een diploma haalt en dat je het beste uit jezelf haalt. Op het BHC ontdek je wat jouw talent is, wat jij wilt en wat jij kunt om zo jouw droom te volgen. Iedereen heeft talenten en ook jij krijgt een kans om deze te laten zien. Onze leraren helpen je hierbij!
Natuurlijk is het fijn als je weet wat je wilt gaan doen, nog mooier is het als je weet waarom je iets wilt gaan doen. Het gaat er dus niet om wat je kiest maar om hoe je kiest. Wij beginnen daarom al in leerjaar één om je voor te bereiden op een toekomst na onze school. Die voorbereiding noemen we “loopbaanleren”.

Kortom:

  • Persoonlijke prestaties tellen
  • Leren op maat
  • Leren door doen
  • Talentlijnen en een breed beroepsgericht programma
  • Er valt veel te kiezen
  • Ruime aandacht voor loopbaanleren