Academische Opleidingsschool

Het Baanderherencollege maakt deel uit van de Academische Opleidingsschool (AOSMB). Dat wil zeggen dat het Baanderherencollege één van de scholen binnen Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is, die gespecialiseerd is in het begeleiden en opleiden van studenten. De student in onze school is bij ons collega-in-opleiding (cio).

Vanzelfsprekend beschikken we op het Baanderherencollege over deskundige werkplekbegeleiders en deskundige schoolopleiders.

Aangezien het Baanderherencollege, een school voor vmbo is, kun je terecht voor algemeen vormende vakken en de beroepsgerichte programma’s Economie en Ondernemen (E&O), Zorg en Welzijn (Z&W), Bouw, Wonen en Interieur (BWI), en Produceren, Installeren en Energie (PIE).

Aanvragen stages / leerwerkplaatsen:

Aanvragen voor stages / leerwerkplaatsen dienen te worden aangevraagd in een mail met sollicitatiebrief en CV aan de schoolopleider mevrouw N. Alyuncha, stage@bhc.nl. Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die via andere kanalen binnenkomen blijven soms langer liggen binnen de organisatie en om die reden is ervoor gekozen dat de aanvraag telt als “binnengekomen” op het moment dat de sollicitatie van de student binnenkomt bij mevrouw Alyuncha.